Pozemní stavby

Základním cílem veškeré činnosti v oblasti navrhování a realizace staveb pozemního stavitelství musí být vytvoření kvalitního prostředí pro účel, pro který je daný objekt navrhován, přičemž kvalita by měla být zajištěna po dobu celé předpokládané životnosti objektu. Znamená to vytvoření provozně promyšlené a estetické architektonické formy objektu, která bude splňovat veškeré požadavky na vnitřní prostředí a urbanistické a ekologické požadavky vzhledem k okolí objektu. Aby bylo možné dosáhnout uvedeného cíle, je třeba splnit řadu požadavků a skloubit je v konstrukčním řešení tak, aby byly všechny složky harmonicky vyváženy. K tomu je zapotřebí navrhnout konstrukci po technické stránce splňující konstrukčně statické požadavky, stavebně fyzikální požadavky, požadavky architektonické, ekologické požadavky, požadavky protipožární ochrany, ...

Pozemní stavby lze rozdělit do následujících skupin a podskupin:

 • stavby pro bydlení
  • obytné domy (bytové domy, rodinné domy)
  • stavby pro individuální rekreaci (chaty, rekreační domy)
 • občanské stavby
  • stavby pro zdravotní a sociální péči (nemocnice, domovy důdochdců atd.)
  • školské stavby (školy, školky atd.)
  • sportovní stavby (tělocvičny, hřiště atd.)
  • stavby pro kulturu (divadla, kina atd.)
  • stavby pro služby a obchod (obchodní domy, restaurace atd.)
  • stavby pro dočasné ubytování (hotely, penziony atd.)
  • budovy pro dopravu (nádraží atd.)
  • administrativní budovy (kanceláře atd.
 • průmyslové stavby
  • výrobní haly, vícepodlažní výrobní budovy, skladovací objekty atd.
 • zemědělské stavby
  • stáje, seníky, skleníky, sklady atd.

Rozdělení stupňů dokumentace pozemních staveb:

 • studie
 • dokumentace k územnímu řízení (územní souhlas a územní rozhodnutí)
 • dokumentace ke stavebnímu řízení (ohlášení stavby a stavební povolení)
 • zadávací dokumentace a dokumentace k provedení stavby

Rádi Vám pomůžeme se vyznat v pozemním stavitelství a se společnými silami dovedeme Váš projekt až do úplného konce.