Reference

  • Rekonstrukce mostních objektů po povodních v Rumburku (ve spolupráci s firmou ProProjekt, s.r.o.)
  • Výstavba nového chodníku a revitalizace dětského hřiště ve Šluknově (ve spolupráci s firmou ProProjekt, s.r.o.)
  • Výstavba nové propojky kolem nemocnice v Rumburku, vč. výstavby parkoviště, volnočasové plochy a úpravy stávajících přilehlých komunikací a zhotovení nových chodníků v celé této lokalitě (ve spolupráci s firmou ProProjekt, s.r.o.)
  • Oprava stávajících zdí a výstavba nového požeráku u rybníčku, Polevsko ( ve spolupráci s firmou ProProjekt, s.r.o.)
  • Rekonstrukce lesní cesty v Oldřichově (ve spolupráci s firmou Vaner, s.r.o.)
  • Výstavba obytné zóny Na Kopanině, Praha
  • Zpevněné plochy ZŠ Mikulášovice